• „Společnost MARETI CZ s.r.o. se jako již tradičně projevila jako flexibilní dodavatel, který dokáže pružně a v krátkém termínu reagovat na požadavky objednatele.“
  Karel Mazal
  Generální ředitel
  RWE - Severomoravská plynárenská a.s.
 • „Kvalita a výsledky práce MARETI CZ s.r.o. se významnou měrou podílejí na našich příznivých hospodářských výsledcích.“
  Alena Vitásková
  Generální ředitelka
  RWE Transgas a.s.