• „Činnost MARETI CZ s.r.o. hodnotíme velmi dobře a konstatujeme, že je přínosem pro naši společnost. Zejména oceňujeme kvalitu, odbornost a v neposlední řadě vstřícnost společnosti k řešení našich potřeb.“
  Milan Koubek
  Vedoucí odboru marketingu
  Severočeské doly, a.s.
 • „Kvalita a výsledky práce MARETI CZ s.r.o. se významnou měrou podílejí na našich příznivých hospodářských výsledcích.“
  Alena Vitásková
  Generální ředitelka
  RWE Transgas a.s.